•  
 • Připojení k internetu
 • Webhosting
 • Server housing
 • Virtuální servery
 • Telefon
 • EZS a CCTV
 • IT Služby
 • O nás
 • Kontakt
 •  
 • CZFREE.NET

  CO JE CZFREE.NET?

  CZFree.Net (dále jen CZF) se poprvé objevil v roce 2002 jako neveřejná amatérská počítačová síť na území Prahy. S postupem času se jednotlivé nody začali sdružovat do různých organizačních celků a dosah sítě se rozšířil na uzemí celé České Republiky. Dnes se k principu CZF hlásí jak různá občanská sdružení tak i menší komerční lokalní ISP, která většinou právě vznikla postupnou profesionalizací původní amatérské sítě. Síť se řídí sadou technických pravidel, která určují, jak spolu jednotlivé počítače a podsítě komunikují aby byla právě zajištěna možnost volné komunikace v rámci všech partnerských síti. Kdokoliv se může na své náklady připojit, sám poskytnout určité služby a podílet se tak na rozšiřování počítačové sítě. Sdílí se tak filozofie spřátelených sítí vznikajících po celém světě.

  Poznámka: podrobné informace k CZFree naleznete ve wiki projektu nebo přímo v diskuzním foru. Tyto odstavce popisují podporu myšlenek a principů CZFree.Net, který je dodržován v sítích SPOJE.NET

  Kdo je vlastníkem a provozovatelem sítě CZFree.Net

  CZFree.Net nemá přímo žádného vlastníka, provozovatele a ani sama nemůže nic zaručit. V CZFree.Net operují jednotlivý lokální provozovatelé v příslušného oblasti (sdružení nebo firma), každý z těchto provozovatelů má své specifické podmínky připojení, které se dají dohledat na webu příslušného provozovatele, někde to jsou pravidelné členské příspěvky, jinde standardní platba za odběr Internetu. V síti Spoje.Net je podmínkou připojení do sítě alespoň odběr minimálního internetového tarifu. Prohlédnout přibližnou mapu pokrytí sítěmi, hlasících se k CZFree.Net je možné na mapě CZFree. Většina subjektů, hlasících k CZFree.Net je dnes sdružena v zájmovém sdružení právnických osob - Neutral czFree eXchange, kde v současné době také řeší koordinace adresního rozsahu a vnitřní DNS v tld .CZF. Spoje.Net je členem tohoto sdružení prostředníctvím pražského sdružení CZFree.Net – Praha, z.s.p.o..

  Jak to funguje?

  Aby byla zajištěna možnost komunikace s počítačí v ostatních sítích, musí být zajištěna unikátnost přidělených IP adres. V sítích, zapojených do projektu CZFree.Net se používají vnitřní neveřejné adresy z rozsahu 10.0.0.0/8. Každá sít má přidělen kus s tohoto rozsahu. Dokumentace přidělených vnitřních adres pro jenotlivé oblasti a organizační celky naleznete v databázi přidělených rozsahů CZFree.Net. Sít Spoje.Net ma přiděleny a spravuje tyto oblastní rozsahy:

  • 10.11.0.0/16
  • 10.34.0.0/16
  • 10.18.0.0/16

  Každý náš zákazní dostane přidělenu minimálně 1 neveřejnou IP adresu a může tedy po připojení do sítě navázat komunikaci s libovolným jiným počítačem v ostatních sítích. např. za účelem hraní počítačových her apod. Na vyžádání lze zdarma přidělit libovolný počet neveřejných IP adres. Přístup do Internetu se potom realizuje pomocí NATu na přidělenou veřejnou IP adresu. V naší síti je zároveň dostupné IPv6, které NAT nepoužívá - každá přídělená adresa z IPv6 rozsahu je zároveň veřejnou adresou.

  Co mi tedy CZFree.Net přinese, když se připojím?

  Všem, kdo se přípojí k síti, se otevírá možnost využití zdrojů sítě. Tyto zdroje poskytují uživatelé CZF na svou vlastní zodpovědnost a podle své volby. Můžete např. komunikovat se soudeme ve vedlejším domě nebo s kamarádem, přípojeným přes sdružení v Plzni, jako by jste byli na stejné LAN, hrát počítačové hry atd. Komunikace po vnitřní síti není nijak uměle omezována.

  Jak se do CZfree.Net připojím?

  Přístup do CZfree.Net získávate automaticky s instalací připojky k Internetu a komunikace po vnitřní síti je zdarma. Přípojku vám zřídí buď naši technici v rámci instalace připojení na klíč nebo pokud jste pokročilý uživatel, můžete po předběžné dohodě nadále provádět instalaci svépomocí, v původnímduchu DIY přístupu k síti CZFree.NET

  Jaké technologie je použito?

  Jakékoliv dostupné legální technologie, kterou jsou obě strany spoje schopné zajistit a na svoje náklady provozovat. V praxi se operuje převážně na bezdrátové technologii IEEE 802.11a,b,n, tedy prostřednictvím mikrovlnných spojů v bezlicenčním pásmu 2.4 GHz, 5GHz a 10GHz. Aktuálně se začíná využívat i pásmo 24GHz. Také využíváme licenční pásma na větši vzdálenosti napr. 11GHz. S využitím této technologie je možné budovat levnou a výkonnou síť. Pokud je to možné, upřednostňuje se ale připojení metalickými či optickými spoji - 1 Gbps portů nebo technologií FTTx Jsou vhodné například pro panelové domy s více blízkými uživateli. Spolu se sítí je zkoumán a vyvíjen i systém správy a řízení celého provozu tak, aby při výpadku některých uzlů byla zajištěna co nejlepší funkčnost. (dynamické routování apod.)

  Související odkazy

  SZPI

  Státní zemědělská a potravinářská inspekce vede od 1. 10. 2022 seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných potravin nebo jejichž obsah závažným způsobem porušuje požadavky stanovené právními předpisy. SPOJE.NET jako poskytovatel služby přístupu k internetu na území České republiky zamezí přístupu ke stránkám uvedeným v seznamu.

  VOP

  S platností od 1. 7. 2022 dochází ke změně Všeobecných obchodních podmínek. Zveřejňujeme informace k využití změny poskytovatele podle § 34a zákona 127/2005 Sb. a dále dokumenty vzor smlouvy, vzor firemní smlouvy a vzor tzv. "Shrnutí smlouvy".

  GDPR

  Prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete zde.

  Praha  1  2  6  7  8 

  Břevnov - Střešovice 

  Strahov - Hradčany - Malá Strana - Staré Město - Ořechovka - Petřiny - Letná - Dejvice - Bubeneč - Bubny - Hanspaulka - Baba - Podbaba - Trója - Kobylisy - Klecánky - Husinec

  Seznam ulic »

  Arachne Labs
  CZFree.Net

  Neutral czFree eXchange